Trafikalt grunnkurs

Trafikalt grunnkurs er et obligatorisk kurs for alle som ønsker å ta førerkort for bil. Kurset gir grunnleggende kunnskaper om trafikk og trafikksikkerhet, og skal bidra til å redusere antall trafikkulykker.

Hva lærer man på trafikalt grunnkurs?

  • Grunnleggende trafikkopplæring
  • Trafikkregler og skilt
  • Veiledning i å utvikle god kjøreatferd
  • Introduksjon til førstehjelp og førstehjelpskit
  • Kjøreøvelser på bane eller liknende

Bevis man får etter å ha fullført kurset

Etter fullført kurs vil man motta et bevis på at man har gjennomført trafikalt grunnkurs. Dette beviset er gyldig i tre år, og man må ha det før man kan starte på selve føreropplæringen.

Hvor kan man ta trafikalt grunnkurs?

Trafikalt grunnkurs tilbys av de fleste trafikkskolene i Norge. Man kan også ta kurset på enkelte videregående skoler og andre godkjente kurssentre. Det er viktig å velge en godkjent trafikkskole eller kurssenter for å være sikker på at kurset oppfyller kravene til Statens vegvesen.

Eksempel på en kjøreøvelse på trafikalt grunnkurs