Sikkerhetskontroll spørsmål - Klasse B

Her finner du kontrollspørsmålene som du blir stilt under førerprøven. Ønsker du å øve gratis til teoriprøven kan du gjøre det her.

Hva er største tillatte totalvekt tilhenger etter denne bilen kan ha

se/vis vognkort

Hvilke konsekvenser kan det få å kjøre med for tung henger

veggrepet på forhjulene, kursstabiliteten blir redusert, bremse-lengde økes, blendingsfare ved at lyktene heves

Hvor stor nyttelast kan denne bilen ha i tillegg til oss som er i bilen nå

se/vis vognkort

Hvilke ulemper kan du oppleve dersom du har for tung last i bilen

Kjøreegenskaper blir redusert, bremse-lengde økes, samt blendingsfare dersom lyktene og fronten på bilen heves

Hvor stor tillatt totalvekt kan den tilhengeren ha som du kan trekke etter denne bilen med førerkort kl. B

Se/vis vognkort eller førerkortforskrifter

Hvilke konsekvenser kan det få å kjøre med tilhenger som har for stor tillatt totalvekt

Det er ulovlig, man får redusert veggrep, kursstabiliteten blir redusert, bremselengden økes, samt blendingsfare siden fronten blir hevet av vekten bak

Kontroller dekk og felger for skader

Visuell kontroll, sjekk om det er noe unaturlig ved hjulene

Hvilke skader er mest vanlig

Rifter i dekksiden, bulker i felgen fører til ustabilitet, bobler i siden på dekket, forsterkningen i dekket vil da være veldig redusert

Kontroller slitasjen på begge forhjul

Visuell kontroll, er hjulene slitt jevnt i mønsteret?

Hva kan slitasjen fortelle deg

Dersom det er lite lufttrykk, vil dekkene være slitt på siden. Dersom det er for mye lufttrykk, vil dekkene være slitt på midten. Dersom de er slitt bare på den ene siden kan det fortelle oss at forstillingen kan være skjev

Kontroller mønsterdybden på begge bakhjul

Visuell kontroll, evt bruk av dybdemåler eller slitasjevarsler på dekkene. Minste tillatte mønsterdybde på sommerdekk er 1,6 mm og og på vinterdekk er det 3.0mm. I dekkmønsteret finner vi også små gummiklumper som indikerer hvor slitt dekket er

Hva er risikoen ved å kjøre med for liten mønsterdybde

Dårlig veggrep, økt fare for vannplaning

Finn frem refleksvesten

Den skal være tilgjengelig ra førersetet, den kan ligge i døra, hanskerommet, under setet eller i eget rom

Hvor vil du plassere varseltrekanten om det blir aktuelt å sette ut den?

Den skal være godt synlig for andre trafikanter. Utenfor tettbygd strøk bør den stå mellom 100-200m fra bilen og aktuell situasjon. Innenfor tettbygd strøk bør man vurdere forholdene.

Hva er riktig lufttrykk i forhjula på denne bilen?

Se instruksjonsbok eller annen merking på bilen. (tanklokk eller i dørkarm/på døra)

Kontroller at lufttrykket er riktig i forhjul

Visuelt: se om dekket er jevnt slitt, eller bruk lufttrykksmåler. Noen dekk er lager slik at man kanskje må ha høyere lufttrykk enn oppgitt.

Kontroller om begge forhjul på demme bilen har nok mønsterdybde

Visuell kontroll, dybdemåler eller slitasjevarsler på dekk

Hva er kravet til mønsterdybde på vinterdekk og sommerdekk?

Vinterdekk: min 3.0 mm, sommerdekk: min 1.6mm

Hva er riktig dekkdimensjon for denne bilen?

Kontrollere vognkortet

Kontroller at forhjula på bilen har riktig dimensjon

Visuell kontroll.

Hvor stor bæreevne må dekkene på denne bilen ha

Kontrollere i vognkortet. (def: min.li)

Kontroller at bak dekkene på bilen har riktig bæreevne

Visuellkontroll. Les på dekket

Kontroller at alle bremselys virker

Sjekk at bremselys på venstre og høyre side fungerer, samt høyt sittende bremselys fungerer

Er det forsvarlig å kjøre dersom bremselyset ikke virker

Nei. Feilen kan være rølet sikring eller lyspære som ikke virker.

Kontroller at nødsignalet virker

Slå på lyset, sjekk alle lys ute på bilen

I hvilke situasjoner er det riktig og viktig å bruke nødsignal

Ved nødstopp for å markere bil. samt at der er situasjon som krever ekstra oppmerksomhet.

Kontroller at nærlyset virker og er noenlunde riktig innstilt

Slå på nærlyset, kjør inn mot en vegg e.l for å se om det er lys fra begge lykter.

Hvilke ulemper vil det ha om nærlyset er feil innstilt

Blending av møtende trafikanter, samt at siktstrekningen i mørke kan bli redusert

Kontroller at kurve/tåkelys virker

Slå på lysene/visuell kontroll

Hvilke ulemper kan det ha om kurve/tåkelys blir brukt feil

Blendingsfare, irritasjon eller bot for feil lysbruk

Kontroller at tåkebaklyset virker

Slå på tåkebaklys ved hjelp av bryte

Hvilke ulemper kan det ha at tåkebaklyset blir brukt feil?

De kan være sterkt blendende, spesielt om man kjører i kø

Kontroller at parkeringslys, baklys og skiltlys virker

Dette er de lysene som kommer på automatisk når man starter bilen. Kontrollere at de virker ved å gå rundt bilen.

I hvilke situasjoner er det viktig at parkeringslyset er i orden

Parkering i mørket uten andre lyskilder

Kontroller at bremsekraft-forsterkeren virker

Trykk på bremsen til den blir hard (5-6 ganger). Hold trykk på bremsepedalen samtidig som du starter bilen. Pedalen skal synke inn

Er det forsvarlig å kjøre hvis denne ikke virker? (begrunn)

Som regel ikke, da dette for nedsatt bremseeffekt samt at pedalen blir veldig tung og hard

Kontroller bremsevæskenivået

Kontroller væske-nivået i beholder for bremsevæske under panseret på bilen

Hva vil du gjøre dersom bremsvæskenivået er for lavt?

Det kan være slitte bremseklosser, noe som gjør trenger mer væske for å "trykke" bremseklossene inn mot bremseskivene. Det kan også være lekkasje. Ta bilen til verksted for kontroll

Kontroller om bremsene har skjevtrekk (når du prøvebremser)

Kjør i 30-40km/t rett frem og brems samtidig som du holder løst på rattet. Bilen skal holde kursen rett frem.

Hva kan være årsak til sjevtrekk

Det er en feil ved bremsene slik at de slites ulikt. Trekker bilen mot venstre, er bremsene mest slitt på venstre siden. Og mest slitt på høyre side hvis den trekker mest mot høyre. Besøk verksted

Kontroller at varsellampa for tokrets bremsesystem virker

Identifisere varsellampen (!), samme lampe som park-brems/håndbrekk, få den til å lyse og slukke. Start motor og ta av og på håndbrekket

Hva vil du gjøre hvis varsellampa (tokrets bremsesystem) begynner å lyse under kjøring

Stanse, finne evt årsak. Det kan være at tokrets systemet ikke funker, eller at det er lite bremsevæske, evt at håndbrekket er feil. Det kan være teknisk feil defekt styreenhet.

Kontroller at varsellampe for ABS-bremsene virker

Identifisere varsellampen som viser gul skrift med ABS. Få den til å lyse og deretter slukke. Den skal lyse når du tar tenning på motor i gang, og den skal slukke automatisk etter noen sekunder

Er det forsvarlig å fortsette kjøringen dersom varsellampen begynner å lyse under kjøring?

Ja (oransje lampe)

Kontroller at styringen er i orden når du prøvekjører bilen

Rattutslag til begge sider. Sjekke dødgang styring (max 2-3 cm), selvoppretting av styring, ulyder og om bilen er retningstabil.

Hva kan være årsaken til at bilen drar til en av sidene

Det kan være feil på forstillingen eller forskjellig lufttrykk på venstre og høyre side

Kontroller at servostyringen virker

Start motor samtidig som du svinger mot venstre eller høyre. Rattet skal bli lett i det du starter bilen

Er det forsvarlig å kjøre dersom denne ikke virker?

Ja, men styringen vil bli veldig tung. Dersom bilen har elektromagnetisk styring vil det ikke være forsvarlig, da dette kan ødelegge styringen ytterligere.

Kontroller at vinduspusseren virker som den skal

Bruk vindusvisker-hendelsen for å sjekke de forskjellige hastighetne

Hva kontrollerer du på pussebladene

Slitasje, rifler, løs gummi, eller striper under visking

Still inn varmeapparat/defroster slik at du kan fjerne is og dogg på frontruta så effektiv som mulig

behagelig temperatur

Vis hvordan du vil fjerne dogg fra bakruta

Trykk på knappen for varmetråder i bakruten

Vis hvordan du vil fjerne dogg og is fra speilene

Ofte samme knapp som varmetråder på bakrute. evt egen knapp

Kontroller om bilen er retningsstabil når du prøvekjører

kjør bilen i 30 km/t med løst rattgrep. bilen skal gå rett frem

hva kan være årsaken til at bilen trekker til en av sidene

Det kan være feil lufttrykk eller feil i forstillingen på hjulene

Kontroller at batteriet sitter fast

Åpne panser og forsøk å dytte i batteriet. Det skal ikke flytte på seg

Hva er risikoen ved å kjøre med løst batteri

Det kan bli batterisyre søl som kan føre til kortslutning

Kontroller at lydhornet virker

trykk på rattet og hornet

Kontroller at lyshornet virker

Blinke med lysene

Kontroller at vindusspyleren virker

Utføres

Vis påfyllingssted for spylervæske

Vis beholder under panseret

Kontrolle alle bilbeltene

Slitasje, rifter og skader. Virker beltestrammeren? Kontrollere

Hva er risikoen ved å bruke bilbelte med slappe ruller

Biletet vil ligge løst og vil ikke stramme godt nok ved sammenstøt

Finn frem og monter varseltrekanten

utføres

Hvor langt bør du gå fra bilen før du setter den opp?

Monter den ved bilen, gå med reflekssiden på varseltrekanten i retningen du går for å vise deg selv. Ta på refleks før du går med trekant

Sett på nødsignal

Utføres ved å trykke på den røde trekanten i bilen

Hvilke lys må ikke stå på sammen med nødsignallyset? begrunn

Fjern- eller nærlys vil minske effekten av nødsignalet. optimalt bør man ha nødlys alene, da det gir best effekt.

Kontroller at varsellampen for kollisjonsputen virker

Tenning på, lyset skal lyse og deretter slukke

Har det noen betydning for hvilke passasjer du plasserer i forsetet, at bilen har kollisjonsputer? begrunn

Barn og kortvokste kan skades ved utløsning av airbag

Kontroller motoroljenivået

Skal være mellom min og max på peilepinne til motorolje

Vis påfyllingsstedet for motorolje

vis i motorrommet hvor man fyller på olje