Samling: Teoribøker

Våre teoribøker gir deg alt du trenger for å være godt forberedt til teoriprøven. De er omfattende og nøyaktige, men likevel enkle å lese. Bøkene inneholder forbedret bildebruk, fortellerkunst, sitater og praktiske eksempler for å gjøre dem mer underholdende og forståelige. Oppbygningen er i tråd med dagens læreplan for klasse B, og følger en trinnvis opplæringsmodell.

Pedagogisk er bøkene tilpasset læringsnivåene i trafikkopplæringsforskriften og læreplanen. De gir økt grad av refleksjon og vurdering i slutten, noe som kommer tydelig frem gjennom refleksjonsoppgavene. Bøkene kan derfor benyttes som en arbeidsbok under opplæringen for både elever og foresatte.

Vi har lagt stor vekt på forståelse av kjøreprosessen, vurdering og betydningen av mengdetrening. Vi ønsker å formidle at det å kjøre bil handler om mer enn «armer og ben», og vi anerkjenner kompetansen som trafikklærere besitter.

For å oppleve alt dette og bli godt forberedt til teoriprøven, besøk teoriprove.com for å teste deg til teoriprøven gratis.