Oppkjøring

Du tar oppkjøringen på en trafikkstasjon. Du kan enten gi trafikkskolen fullmakt til å bestille time til oppkjøring for deg eller bestille timen selv.

TimebestillingLogg inn

Før du kan kjøre opp

Du må ha fullført all obligatorisk opplæring før du kan kjøre opp. Den må også  være registrert i våre systemer. I tillegg må:

  • politiet må ha godkjent vandelen din.
  • du ha bestått teoriprøven.
  • du må ha levert en eventuell helseattest.

Du kan alltid sjekke hvor langt du har kommet i opplæringen, om vi har mottatt helseattesten din, og om vandelen din er godkjent på Din side.

Du kjører opp på en trafikkstasjon. Oppkjøringen varierer ut fra hvilken klasse du skal ta førerkort i.

Oppkjøring med automatgir

Dersom du kjører opp med automatgir, får du førerkort med en kode som viser at du kun kan kjøre med automatgir.

Skulle du senere ha behov for å kjøre biler med manuelt gir, må du ta en ny oppkjøring med manuelt gir. Du kan lære deg å kjøre med manuelt gir privat, eller ta kjøretimer.

Oppkjøring med manuelt gir

Dersom du kjører opp med manuelt gir, kan du kjøre biler med begge girsystemer.

Når du skal kjøre opp

Når du møter til oppkjøring, må du vise gyldig legitimasjon.

Du må selv stille med kjøretøy til prøven. Bilen du kjører opp med, skal være godkjent av Statens vegvesen og må leies av en trafikkskole. 

Prøven var opptil 75 minutt og er delt i tre deler 

Prøven varer 65–75 minutter, avhengig av hvilken klasse du kjører opp i. Oppkjøringen er delt inn i tre deler.

  • Klargjøring av kjøretøyet.
  • Sikkerhetskontroll. Her får du en stikkprøve av tilfeldig valgte oppgaver, for eksempel kontroll av bremser eller spylervæske.
  • Kjøring. Kjøringen er den mest omfattende delen og den foregår etter en rute som er bestemt på forhånd. Sensor vil gi deg beskjed underveis hvor du skal kjøre.

Du må kjøre og løse oppgavene selvstendig, og prøven vil bli vurdert mest mulig som en helhet. Det er du selv som er fører, og har ansvaret for det som blir gjort under prøven. 

Etter oppkjøring

Du får vite om du bestod eller ikke, med en gang prøven er over, og du vil få en skriftlig begrunnelse for resultatet.