Trafikalt grundkursus

Trafikalt grundkursus er et obligatorisk kursus for alle, der ønsker at tage kørekort til bil. Kurset giver grundlæggende viden om trafik og trafiksikkerhed, og skal være med til at nedbringe antallet af trafikulykker.

Hvad lærer du på trafikgrundforløbet?

  • Grundlæggende trafikuddannelse
  • Færdselsregler og skilte
  • Vejledning i at udvikle god køreadfærd
  • Introduktion til førstehjælp og førstehjælpskasse
  • Køreøvelser på bane eller lignende

Certifikat får du efter endt kursus

Efter endt kursus får du et bevis på, at du har gennemført det trafikale grundforløb. Dette certifikat er gyldigt i tre år, og du skal have det, før du kan påbegynde selve køreuddannelsen.

Hvor kan man tage et trafikbaseret kursus?

Grundlæggende trafikkurser udbydes af de fleste trafikskoler i Norge. Du kan også tage kurset på visse gymnasier og andre godkendte kursuscentre. Det er vigtigt at vælge en godkendt trafikskole eller kursuscenter for at være sikker på, at kurset lever op til kravene fra det norske vejvæsen.

Eksempel på køreøvelse på trafikalt grundkursus